Certificaten

Certificaten

EN-ISO homologaties voor wegmarkeringen in Europa
Veluvine is EN-ISO 9001 en EN-ISO 14001 gecertificeerd.
Het bedrijf streeft er voortdurend naar om de hoogste niveau's te bereiken op het gebied van de kwaliteit, milieu en arbo in de productie, ontwikkeling en distributie van wegmarkeringsproducten.

Veluvine werkt met een geïntegreerd arbo, milieu en kwaliteitssysteem. Het handboek omschrijft gedetailleerd de aangewende systemen, die op ieder moment voor producten op eerste klas kwaliteitsniveau waarborgen.

De verdere informatie is op verzoek beschikbaar.

  • ISO
  • EN 1436 NORM
  • Eisen voor wegmarkeringsproducten
  • Witheid (L/F)  / Dagzichtbaarheid 
  • Nachtzichtbaarheid
  • Stroefheid
  • EN 1824 NORM
  • De procedures voor wegproeven
  • Duurzaamheid 


Veluvine beschikt over de vereiste homologaties, certificaten en goedkeuringen voor wegmarkeringsproducten wereldwijd. Het betreft thermoplasten, 2-componenten en de oplosmiddelhoudende en watergedragen verfsystemen. Deze producten worden veelal jaarlijks getest in de relevante landen door wegproeven of geaccrediteerde laboratoria.

Homologaties
Netherland KIWA
Frankrijk ASQUER
Duitsland BAST
Belgie ATG