CO2 doelstellingen

Tot 2018 heeft Veluvine zich als doel gesteld om de CO2 uitstoot te verminderen met 50 ton CO2 per jaar vanaf het referentiejaar 2011. Totaal is sinds referentiejaar 2011 ruim 350 ton CO2 uitstoot verminderd. Dit is binnen de doelstelling van 50 ton CO2/jr.

Van 2018 tot 2020 zijn de reductiedoelstellingen 15 ton CO­2 reductie/jaar geweest, door de groei van het bedrijf en het opraken van het laaghangende fruit. Ook deze doelstellingen zijn gehaald, in die twee jaar is nog ongeveer 90 ton CO­2 bespaard.

De meeste CO2 die nu nog uitgestoten wordt komt uit verwarming van het pand, emissies en reizen naar onze klanten. We hebben als Veluvine daarom besloten om naast de netto CO2 uitstoot, ook te kijken naar de CO2 uitstoot per kg geproduceerd product. Daarbij zitten we op dit moment net boven 10 kg CO2 per ton geproduceerde wegmarkering.

Ons nieuwe doel is om voor 2025 minder dan 10 kg CO2 toe te voegen onze producten.

Onze ambitie is om in 2030 CO­2 neutraal te zijn.

Deze ambitie zullen we realiseren door onverminderd door te gaan met onze plannen en een mix van zowel kleine als grote projecten, zoals hieronder weergegeven.


Gerealiseerde actieplannen vóór 2020

 • Van 2014 tot en met 2016 zijn verschillende aanpassingen aan de CV installatie gedaan, wat een besparing van 75 ton CO2 op jaarbasis tot gevolg heeft gehad.
 • Van 2016 tot en met 2019 zijn verschillende armaturen vervangen, waardoor nu het overgrote deel van het terrein, de fabriek en de kantoren met LED verlichting verlicht wordt. Vanwege ons volledig groene windstroom, heeft dit geen effect op de CO2 uitstoot, maar reduceert dit wel ons stroomverbruik.
 • Vanaf medio 2014 wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom met SKM milieu keurmerk (Nederlandse windenergie), dat leidt tot een CO2 reductie van meer dan 180 ton/jaar.
 • Wel wordt de CO2 emissie van het niet vergroende gasverbruik nu voor 100% gecompenseerd.
 • De tijdschakelingen (23:00 – 07:00 uur) voor de 2 Dak Afzuigventilatoren VDA450/6D EX voor het afvoeren van het waterstofgas zijn in april 2015 geïnstalleerd, waardoor een CO2 reductie van ca. 6 ton/jaar werd gerealiseerd.
 • De introductie van de “Slimme” meetdienst is in 2017 gerealiseerd. We hebben daarmee de CO2 uitstoot met 2 – 10 ton/per jaar verminderd.
 • In 2017 is begonnen met de inkoop van 1000 m3 Biogas, welke in de jaren erna uitgebreid is tot 14000 m3 in 2019 (In totaal heeft dat in 3 jaar gezorgd voor bijna 21 ton CO besparing).
 • In 2017 is een tijdschakelaar op de compressoren geïnstalleerd, wat ook voor een reductie in energieverbruik heeft gezorgd. In 2018 hebben we deze tijdschakelaar ook voor onze afzuiging kunnen gebruiken, waardoor de afzuiging buiten werktijden verlaagd is.
 • Er is een energyscan uitgevoerd die de mogelijke overige besparingen in kaart heeft gebracht.
 • De vliegkilometers zijn gecompenseerd, zodat CO2 neutraal gevlogen wordt.
 • De nieuwe productiehal is in 2018 in gebruik genomen, volledig gasloos, en op 100% gecertificeerd groene stroom (waarborgwind).
 • Het is besloten om de nieuwe uitbreiding van het terrein aan de schapenweide niet te verwarmen. Hierdoor wordt gas bespaard.
 • Thermolit Biobased is een nieuw product gemaakt met biobased bindmiddelen, waarbij Veluvine bijdraagt aan lagere CO2 belasting bij het aanbrengen van wegmarkering
 • Kleinere projecten zijn uitgevoerd, zoals het verder inpakken van de stooklijnen van de CV-ketels, uitschakelen van klein licht in de fabriek, ook is een herziening uitgevoerd van een luchtleiding rondom een silo, waarmee veel herhalende luchtlekkages verholpen zijn.


 Stand van zaken actieplan 2020

 • Het investeren in de overheaddeuren om betere isolatie van de nieuwe fabriekshal te garanderen is uitgesteld naar 2021.
 • Verwarming van de fabriek buiten werktijden verlagen – mogelijke CO2 besparing van 14 ton CO2
 • Verandering van een productieproces, wat verwarming met aardgas overbodig maakt, hierdoor zullen we minstens 1.5 ton CO2 op jaarbasis besparen.
 • Het veranderen van het wagenpark naar elektrische auto’s is nog niet rendabel gebleken.
 • De vliegkilometers zijn in 2020 lager, in verband met de Covid-19 uitbraak, maar verwachting is dat deze niet terug zullen keren naar de niveaus van voorgaande jaren, wat ook een duurzame besparing op CO2 zou kunnen betekenen van ongeveer 10 ton CO2.
 • Samen met onze partners bij Rijkswaterstaat en onze klanten zijn we bezig met de ontwikkeling van een circulaire thermoplast. De eerste test hiervoor is uitgevoerd op de N57 in Zeeland.
 • Om de ambitie CO2 neutraal te halen, zal een routekaart opgesteld worden, dit wordt medio 2021 verwacht.