Biobased markering Fabiola

Biobased markering Fabiola

Veluvine B.V. slaagt voor test biobased markering op basis van natuurlijke harsen op de A2.

04 sept 2019 - Het kan Rijkswaterstaat niet stroef genoeg zijn bij de ontwikkeling van verbeterde materialen voor de wegmarkering, zo begon de slogan voor de proef met RWS in 2013. Aannemer Heijmans en producent Veluvine beproefden daar tussen Boxtel en Best-West een verbeterde thermoplastische markering ten behoeve van de natte nachtzichtbaarheid.
Thermoplasten worden al decennia lang gebruikt als wegmarkeringmateriaal en daarom als product zijnde geen echte vernieuwing. Het bijzondere zit hem onder meer in een verhoogde stroefheid, die gerealiseerd wordt doordat het materiaal in een volle dichte lijn aangebracht wordt dit bevorderd tevens de verkeersveiligheid. Bijkomend voordeel is de geringe geluidsbelasting.

Het betreffende wegmarkeringmateriaal van Veluvine is een combinatie van bindmiddelen op basis van natuurlijke harsen. De thermoplast is als type II-markering aangebracht op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven tussen Boxtel en Best-West. Type II betekent dat de belijning ook tijdens regen bijzonder goed reflecteert. Mede hierdoor is de markering beter zichtbaar op rijkswegen speciaal daar waar Rijkswaterstaat de verlichting reduceert, dat leidt tot vermindering van de CO2 uitstoot. 

De betere nachtzichtbaarheid is het gevolg van de grotere inmengglasparels in de thermoplast.
Het materiaal biedt een hogere stroefheid dan de huidige Type II-markeringen, die moeten voldoen aan S1 oftewel 45 SRT. Voor thermoplastische markeringen geldt een hogere klasse van S3 oftewel 55 SRT. De door Heijmans aangebrachte type II wegmarkering biedt deze verhoogde stroefheid van 55 SRT.
Het nieuwe wegmarkeringmateriaal heeft dezelfde levensduur als de huidige thermoplastisch wegmarkering. Tijdens de gehele proefperiode controleren Heijmans en Veluvine samen met Rijkswaterstaat en onderzoeksinstelling NOEL het materiaal elk jaar op de functionele eisen gesteld door RWS . Het Duitse meetinstituut NOEL voerden ook bij de aanleg metingen uit. Ter vaststelling van de goede duurzaamheid zijn metingen op 14-05-2014, 01-04-2016 en 08-10-2018 uitgevoerd, waarbij het behoud van het uitstekende niveau in zichtbaarheid en stroefheid van de aangebrachte markering op de A2 werd aangetoond.

Nu inmiddels goed 6 jaar verder wordt de Fabiola type II thermoplast nog altijd gemeten, de waarde blijven ver boven de gestelde eisen van Rijkswaterstaat liggen. Dit heeft mede geresulteerd in een nieuw proefvak op de A59 waarbij RWS de opdrachtgever was om hiermee het product wat zowel KOMO als CE gecertificeerd is, op een lijst van goedgekeurde systemen binnen Rijkswaterstaat te krijgen.

Veluvine heeft inmiddels ook het product Fabiola door een derde onafhankelijke partij laten verifiëren op o.a. MKI waarde en de C02 uitstoot, wat geresulteerd heeft in een EPD (Environmental Product Declaration).


Doordat de thermoplast volledig op basis van natuurlijke, biobased bindmiddelen gemaakt is, met andere woorden op basis van renewable resources, wordt een CO2 reductie gerealiseerd t.o.v. gangbare producten op basis van synthetische koolwaterstofharsen (fossiele grondstoffen).