Nieuws
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws

Persbericht Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)

13 mei 2011 - Persbericht Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)

Leidschendam, 13 mei 2011

Verf en drukinktindustrie bezorgd over ongekende stijging grondstofprijzen en toename levertijden

 

Verf- en drukinktproducenten in Nederland worden geconfronteerd met een ongekende prijsstijging van grondstoffen. Bovendien krijgen zij van hun leveranciers steeds vaker te horen dat de gevraagde producten op korte termijn niet leverbaar zijn. Oorzaak is een sterk toegenomen wereldwijde vraag naar grondstoffen enerzijds en een te sterk gereduceerde productiecapaciteit bij leveranciers anderzijds.

 

“In 2010 was de grondstofsituatie al zorgwekkend”, aldus Martin Terpstra, directeur van  brancheorganisatie VVVF, “maar sinds het begin van dit jaar is die alleen maar verslechterd. Procentuele prijsstijgingen van grondstoffen als harsen, oplosmiddelen en vooral van het in de verfindustrie zeer breed toegepaste witte pigment titaan dioxide lopen in de dubbele cijfers.“

 

Terpstra stelt vast dat veel grondstofproducenten als gevolg van de economische crisis hun productiecapaciteit sterk hebben ingekrompen en personeel hebben laten afvloeien. Vervolgens werden zij verrast door het snelle herstel van de wereldeconomie. “Hierdoor kunnen zij, met name vanwege de toegenomen vraag vanuit de opkomende landen, de orders niet aan.”

 

Grondstoffen maken bij verf- en drukinktproducenten vaak meer dan 50% uit van de totale kosten. Het zal, zo stelt de VVVF, dan ook geen verbazing wekken dat de gesignaleerde prijsstijgingen en ook de lange levertijden een enorme aanslag zijn op het weerstandvermogen van de bedrijfstak. 

 

Dat weerstandvermogen wordt toch al op de proef gesteld door de sterk achterblijvende situatie  in de bouw. Het grootste deel van de afzet van de VVVF-leden (verfleveranciers) gaat hier naar toe. Na een eerdere daling in 2009 is het aantal opgeleverde nieuwe woningen in 2010 (56.000) wederom fors, met 32%,  afgenomen. Dit vertaalde zich in 2010 voor de verfproducenten in een vermindering van de afzet aan bouwverven met 3% nadat er eerder in 2009 al een afzetdaling van 12% in dit marktsegment was geweest.

Volgens werkgeversorganisatie Bouwend Nederland “is het licht aan het einde van de tunnel nog ver weg”. Gevreesd moet dus worden dat ook in 2011 de rendementen in de verfindustrie verder onder druk zullen komen te staan.

In de drukinktsector is iets soortgelijks aan de hand. Veel drukkerijen kampen met een tekort aan opdrachten. Een aantal heeft zelfs zijn deuren moeten sluiten. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de afzet van de drukinktproducenten.

VVVF vertegenwoordigt de belangen van 83 leden uit de verf- en drukinktindustrie. Bij deze leden zijn 6.300 personen werkzaam.

Verf en inkt beschermen, verfraaien en maken communicatie mogelijk. De VVVF bevordert de economische waarde en maatschappelijke inbedding van de producten van haar leden. De VVVF neemt deel aan het programma Coatings Care en is lid van de Europese brancheorganisatie CEPE.

Contact

Veluvine BV
Ramshoorn 11
4824 AG Breda
The Netherlands

Tel:
+31 76 542 12 00
Fax:
+31 76 542 02 88
E-mail:
info@veluvine.nl
of neem direct contact met ons op hier