MVO

Veluvine en MVO

Veluvine heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de zorg voor de drie daarbij horende pijlers People, Planet en Profit in haar bedrijfsbeleid verankerd. Dat betekent dat wij continu aandacht hebben voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en de mensen die direct en indirect betrokken zijn bij ons bedrijf. De milieubelasting van onze bedrijfsactiviteiten dringen wij zoveel mogelijk terug door onder andere de CO2-emissie te reduceren en te investeren in de ontwikkeling van duurzame producten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.

People: werken bij Veluvine

Uitgangspunt voor ons personeelsbeleid is dat wij zoveel mogelijk werken met de mensen die wij in vaste dienst hebben. In uitzonderlijke gevallen vallen wij terug op werknemers van gerenommeerde uitzendbureaus om tijdelijke pieken op te kunnen vangen. Wij schenken veel aandacht aan veilig werken. Op alle afdelingen van ons bedrijf geldt, dat de kansen en mogelijkheden voor mannen en vrouwen gelijk zijn. Omdat wij werkgelegenheid in onze regio belangrijk vinden, wonen de meeste werknemers in de directe omgeving van ons bedrijf. Er is binnen het bedrijf een vertrouwenspersoon aanwezig.

Planet: duurzame kwaliteit voor een goede prijs

Veluvine heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de traditionele maar soms milieubelastende grond- en hulpstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Met participerende partijen hebben we verschillende biobased markeringen kunnen ontwikkelen die ook al in de praktijk toegepast zijn. Deze innovatieve producten ondersteunen bij het terugdringen van de CO2, een belangrijk thema voor ons bedrijf. Wij zijn er trots op dat we op niveau 3 van de CO2 prestatieladder gecertificeerd zijn. Om dit certificaat te handhaven, houden wij continu de vinger aan de pols als het gaat om energieverbruik. Ook zijn CO2 reductiedoelstellingen en maatregelen vastgesteld om de energie efficiëntie blijvend te kunnen verhogen. Veluvine koopt groene energie in en gaat de herkomst van deze kritisch na.

Naast energie worden ook water en materiaalgebruik continu gemonitord en worden waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd.

Wij zijn volgens ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) gecertificeerd. Daarnaast beschikken wij over verschillende productcertificaten, die de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten aantonen.

Profit: gezond en stabiel bedrijf

Veluvine is ervan overtuigd dat een duurzaam bedrijf daadwerkelijk pas duurzaam is als het bedrijfseconomisch ook gezond is. De kwaliteit van onze producten doet ook recht aan de duurzaamheid van het gebruik. Wanneer u een product van Veluvine inzet, bent u verzekerd van een lange levensduur en milieuvriendelijk materiaalgebruik. Wij werken dan ook alleen samen met leveranciers die net als Veluvine hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van mens en milieu en leiden de afnemers van onze producten op om verantwoord met onze producten om te gaan. Veluvine hanteert als uitgangspunt een goede kwaliteit in alle aspecten van het ontwikkelen, produceren en distribueren van de wegmarkeringsproducten en een vertrouwde relatie met klanten.

Veluvine is betrokken bij diverse lokale en internationale participatiegroepen (zie: http://www.veluvine.nl/nl/paginas/12-co2-participatieprojecten.html) en neemt deel aan het uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de gemeente Breda.

Het jaarverslag of de beleidsverklaring kan door derden worden opgevraagd, maar wordt alleen verstrekt met uitdrukkelijke toestemming van de directeur.

Heeft u vragen over ons MVO-beleid of de duurzaamheidsverklaringen van onze producten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de directeur.

Bovenstaande verklaring is opgesteld in overleg met BMD Advies Zuid-Nederland naar aanleiding van een MVO meting die door deze adviseur is uitgevoerd.