CO2 doelstellingen

Doelstellingen CO2 Veluvine

Veluvine stelt zich tot doel tot 2018 de CO2 uitstoot te verminderen met 50 ton CO2 per jaar vanaf het referentiejaar 2011.

Hoewel in 2016 geen verder CO2 reducties gerealiseerd zijn, is wel duidelijk dat de doelstelling nog steeds haalbaar is. De tot nu bereikte reductie in de CO2 uitstoot is 278 ton CO2 hoewel één van de actieplannen (uitsluitend inkoop van groen biogas) niet haalbaar is gebleken.

Wel wordt de CO2 emissie van het gasverbruik voor 100% gecompenseerd en is daardoor het volledige gasverbruik CO2 neutraal, maar dergelijke compensaties worden niet erkent door de SKAO.

Gerealiseerde management actieplannen vóór 2017

In februari 2014 heeft Veluvine geïnvesteerd in een moderne regeling van CV installatie, waardoor een CO2 reductie van ruim 50 ton/jaar is gerealiseerd.

Eind 2016 is de CV installatie volledig vervangen door een cascade van 5 hoog rendement ketels, waardoor vanaf 2017 en een CO2 reductie verwacht wordt van 20 ton/jaar.

In 2016 zijn de 3 fases voor het installeren van EX LED verlichting, waarbij de verouderde EX TL armaturen zijn vervangen, succesvol afgerond met een totale CO2 reductie van 10 ton/jaar.

De besparingen door de in gebruik name in 2013 van energiezuinige verlichting (hoog frequent TL-lampen) waren voldoende substantieel, waardoor een CO2 reductie van ca. 10 ton/jaar werd gerealiseerd.

Vanaf medio 2014 wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom met SKM milieu keurmerk (Nederlandse windenergie), dat leidt tot een CO2 reductie van meer dan 180 ton/jaar

Het actieplan om uitsluitend gebruik te maken van groen biogas voor de verwarming is niet haalbaar gebleken. Wel wordt de CO2 emissie van het gasverbruik nu voor 100% gecompenseerd.

De tijdschakelingen (23:00 – 07:00 uur) voor de 2 Dak Afzuigventilators VDA450/6D EX voor het afvoeren van het waterstofgas zijn in april 2015 geïnstalleerd, waardoor een CO2 reductie van ca. 6 ton/jaar werd gerealiseerd.

In de kantoren is de oude TL verlichting vervangen door LED verlichting, dat leidt tot een CO2 reductie van ca. 2 ton/jaar.

De introductie van de “Slimme” meetdienst zal pas in 2017 gerealiseerd worden. We verwachten daarmee de CO2 uitstoot met 2 – 10 ton/per jaar verminderen.

Energie management actieplan 2017

  1. Alsnog de introductie van de “Slimme” meetdienst leidend tot een verminderde CO2 uitstoot van 2 – 10 ton/per jaar.
  2. De continue werkende afzuiginstallaties en buiten werktijden verminderd laten werken leidend tot een verminderde CO2 uitstoot van 15 ton/per jaar.
  3. De compressoren dienen het weekend uitgezet te worden leidend tot een verminderde CO2 uitstoot van 4 ton/per jaar.