CO2 tabel

C02 tabel

In onderstaande tabel wordt de netto CO2 uitstoot sinds 2011 weergegeven conform de vereistenvan Handboek CO2-prestatieladder 3.0..

- De gehanteerde CO2-emissiefactoren zijn gezamenlijk vastgesteld door SKAO, Stimular en Connekt (zie www.co2emisiefactoren.nl versie januari 2017).

- De CO2-emissiefactoren zijn met terugwerkende kracht toegepast.

Het relatief kleine effect van de berekeningen op basis van de oude naar de nieuwe CO2-emissiefactoren wordt onderaan de tabel gegeven.

- Alleen de emissies voor scope 1 en 2 worden weergegeven in de tabel.

- Vanaf 2014 wordt de bepaling van de netto CO2 uitstoot ieder halfjaar uitgevoerd.

 

 

2011
ton CO2
2011

2012
ton CO2
2012

2013
ton CO2
2013

Q1&Q2 2014
ton CO2
2014Q12

2014
ton CO2
2014

Q1&Q2 2015
ton CO2
2015Q12

2015
ton CO2
2015

Q1&Q2 2016
ton CO2
2016Q12

2016
ton CO2
2016

Q1&Q2 2017
ton CO2
2017Q12

CO2 scope 1

 

Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming

203

229

209

86 135

88

145

97

149

75

Brandstof & warmte Waarvan biogas (co-vergisting)

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

Emissies (oplosmiddelen)

152

141

54

58 79

53

40

29

61

34

Mobiele werktuigen Benzine

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

Mobiele werktuigen Diesel

5

0

3

1 0

1

2

1

2

0

Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine

0

25

2

4 1

5

15

9

18

7

Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) diesel

19

12

34

11 34

17

36

36

32

21

CO2 scope 2

 

Elektriciteit Ingekochte

207

227

229

114 226

103

208

108

213

112

Elektriciteit waarvan groene stroom ongecertificeerd

 

 

-43

-61 -61

 

 

 

 

 

Elektriciteit waarvan groene stroom uit windkracht

0

0

0

-42 -154

-103

-208

-108

-213

-112

Zakelijk vliegverkeer

50

48

81

30 58

18

42

24

59

32

Totaal

 

subtotaal CO2 uitstoot scope 1

379

408

302

161 249

164

238

172

261

138

subtotaal CO2 uitstoot scope 2

257

275

266

42 70

18

42

24

59

32

Totaal CO2 uitstoot

636

683

568

202 319

183

280

196

320

170

Compensatie inkoop aardgas

0

0

0

0 0

88

144

97

149

75

Compensatie vliegreizen

 

 

 

   

 

 

11

11

5

Netto CO2-uitstoot

636

683

568

202 319

95

135

88

160

90

 

 

Totaal CO2 uitstoot oude emissie factoren

628

675

560

199 313

183

279

196

320

170

effect oude naar nieuwe emissie factoren

8

8

8

3 6

0

0

0

0

0

 

CO2 FOOTPRINT 2011 - 2016