CO2 tabel

C02 tabel

In onderstaande tabel wordt de netto CO2 uitstoot sinds 2011 weergegeven.

De gehanteerde CO2 parameters zijn gezamenlijk vastgesteld door SKAO, Stimular en Connekt.

 

- De CO2emissiefactoren zijn met terugwerkende kracht overeenkomstig de www.co2emisiefactoren.nl versie januari 2017.

- Voor scope 3 worden de adviezen voor de emissiefactoren van de milieubarometer gehanteerd.

 

 

 

CO2
equiv.
2011
ton CO2

CO2
equiv.
2012
ton CO2

CO2
equiv.
2013
ton CO2

CO2
equiv.
Q1&Q2 2014
ton CO2

CO2
equiv.
2014
ton CO2

CO2
equiv.
Q1&Q2 2015
ton CO2

CO2
equiv.
2015
ton CO2

CO2
equiv.
Q1&Q2 2016
ton CO2

CO2
equiv.
2016
ton CO2

Elektriciteit

207

227

212

49 49

0

0

0

0

Brandstoffen

202

229

208

86

 134

 88

 144

97

 149

Water & afvalwater

0

0

1

0

0

 0

 0

0

0

Emissies

152

141

54

58

 79

 53

 40

29

61

Mobiele werktuigen

5

1

3

1

 0

 1

 2

1

 2

Zakelijk verkeer

69

85

116

45 93

 41

 93

48

109

Netto CO2-uitstoot

598

641

525

239

 356

 183

 280

174

320

Vergelijking ten
opzichte basisjaar

100

107

88

40

 59

 31

 47

29

54

Compensatie inkoop aardgas

0

0

0

0

0  -88  -144 -97 -149

Compensatie vliegreizen

 

 

 

 

      -11 -11

 

In onderstaande grafiek worden de CO2 emissies weergegeven ten opzichte van het basisjaar 2011. Vanaf 2014 wordt de bepaling van de netto CO2 uitstoot ieder halfjaar uitgevoerd.

 

CO2 FOOTPRINT 2011 - 2016