CO2 Footprint

CO2 Footprint

Veluvine streeft ernaar te opereren op een CO2 prestatieladder niveau 3. Als service naar klanten is certificatie met als organisatorische grens Veluvine BV belangrijk.

Een vertegenwoordiging van Veluvine neemt dan ook actief deel aan het uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de gemeente Breda onder de titel “Slim samenwerken aan een CO2-neutraal Breda”.

De directie volgt daarbij tevens nauwlettend de ontwikkelingen binnen de branche organisaties, zoals de VVVF binnen Nederland en de CEPE binnen Europa en wordt daarbij ondersteund door BMD Advies Zuid-Nederland.

De CO2 emissiestromen zijn onderverdeeld over de volgende operationele grenzen. Deze stromen zijn sinds het basisjaar 2011 niet gewijzigd.

1. Directe CO2 emissie

  • Verwarming gebouwen door middel van aardgas.
  • Brandstof gebruik voor zakelijk verbruik personenwagens.
  • Brandstof gebruik mobiele werktuigen.

2. Indirecte CO2 emissie

  • Elektriciteit gebruik.
  • Brandstof gebruik op basis van vliegreizen.

3. Indirecte CO2

  • Water gebruik.
  • Emissie oplosmiddelen.